profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruchy polityczne XIX wiekupoleca83%
Historia

Ruchy polityczne

Próby klasyfikacji W XIX w. w myśli europejskiej ukształtowały się głównie nurty polityczne, ideologie, które w zmodyfikowanej formie funkcjonują także w rzeczywistości społeczno – politycznej świata końca XX w. Były to: konserwatyzm, liberalizm...poleca82%
Historia

Ugrupowania polityczne na Emigracji

społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod kierownictwem patriotycznej części szlachty. Polacy angażowali się we wszelkie ruchypoleca85%
Politologia

Narodziny i rozwój ruchów liberalnych

społeczno-politycznego) i absolutyzmu (jako systemu rządów) Przez pierwszy okres ruchy liberalne traktowały feudalizm i absolutyzm jako swego największego przeciwnika Ruchy te tworzyła burżuazjapoleca88%
Politologia

Współczesne ruchy socjaldemokratycze

Współczesne ruchy socjaldemokratycze na wybranych przykładach, struktura, programy, cele, metody działania, zasięg wpływów Socjaldemokracja, ruch społeczny zmierzający początkowo do zastąpieniapoleca85%
Socjologia

Ruchy społeczne

jednostek w dół albo w górę struktury klasowej. W literaturze możemy spotkać rozmaite typologizacje ruchów społecznych. Najprostsza dzieli na ruchy rewolucyjne, reformatorskie i ekspresyjne. Biorącpoleca85%
Socjologia

Ruchy społeczne- socjologia

dużo od rzeczywistości, a ich za chowania stawały się nierzadko osobistymi aspiracjami. 2. Czym są ruchy społeczne? Jakie są ich typy? Ruchy społeczne są rodzajem działań zbiorowych, które