profil

Współczesne ruchy socjaldemokratycze

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesne ruchy socjaldemokratycze na wybranych przykładach, struktura, programy, cele, metody działania, zasięg wpływów
Socjaldemokracja, ruch społeczny zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.

Europejskie partie socjaldemokratyczne [zasięg wpływów w europie]
- Partia Europejskich Socjalistów PES Party of European Socialists
- Partia Pracy LP (w Wielkiej Brytanii)
- Socjaldemokratyczna Partia Niemiec SPD (w Niemczech)
- Socjaldemokraci SAP (w Szwecji, opozycyjna)
- Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza PSOE (w Hiszpanii)
- Partia Socjalistyczna PS (we Francji)
- Norweska Partia Pracy DNA (w Norwegii)
- Socjaldemokratyczna Partia Austrii SP (w Austrii)
- Socjaldemokracja Danii SD (w Danii)
- Czeska Partia Socjaldemokratyczna SSD (w Czechach)
- Białoruska Socjaldemokratyczna Partia Hramada (na Białorusi)
- Smer (na Słowacji)
- w Polsce : Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska(SdPL)

Cele ruchów socjaldemokratycznych:
- upowszechnienie dobrobytu i dostęp do zatrudnienia
- umożliwienie każdemu człowiekowi realizacji jego osobistych możliwości
- zwalczanie ubóstwa i marginalizacji grup społecznych
- ocalenie środowiska naturalnego
- zwalczanie zagrożeń dla więzi społecznej

Uwaga - Informacje z 2008 roku
(trzecia droga) Blair(partia pracy LP w W-B) i Schroeder(SPD w Niemczech) opowiadają się zdecydowanie za integracją europejską i wspólną polityką europejskich socjaldemokratów, do których adresują przedstawiony wspólnie program.
Rozwinięcie tego programu odnajdujemy w pracy Anthonyego Giddensa pt. "Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji". Zaliczył do niej (4 punkty Giddensa):
1. Demokratyzację demokracji
2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie
3. Nową gospodarkę mieszaną
4. Kosmopolityczny naród i demokrację

Międzynarodówka Socjalistyczna największa z istniejących obecnie międzynarodówek, skupiająca partie socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Powstała w 1951 roku we Frankfurcie nad Menem w wyniku przekształcenia Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej (powstałej w 1947 roku).

Międzynarodówka Socjalistyczna opowiada się za ustrojem demokratycznym, popiera też własność prywatną, jednak podkreśla konieczność ingerencji państwa w gospodarkę.

Do SI należy ponad 160 partii politycznych i organizacji społecznych, m.in.:
- brytyjska Partia Pracy,
- Socjaldemokratyczna Partia Niemiec,
- francuska Partia Socjalistyczna,
- Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza,
- Portorykańska Partia Niepodległości/Partido Independentista de Puerto Rico
- w Polsce także: Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy

SDP Jak każda partia o poglądach socjaldemokratycznych, jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna. Partia zakłada, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa.
Były kanclerz z SPD Gerhard Schrder, w 2003 r. przedstawił społeczeństwu niemieckiemu plan reform gospodarczo-społecznych nazwanych Agenda 2010.
Agenda 2010 obejmuje cięcia w sferze bezpieczeństwa socjalnego (opieka zdrowotna, zasiłki dla bezrobotnych, system emerytalny), obniżkę podatków i zmniejszenie regulacji prawa pracy. Po wyborach w 2002 roku SPD zaczęła tracić poparcie. Agenda 2010, która zaczęła się jako program trzeciej drogi (wspólny projekt z Tonym Blairem i Billem Clintonem) stała się w oczach społeczeństwa procesem likwidacji państwa opiekuńczego.
Program Hamburski - nowy program polityczny przyjęty przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec na zjeździe w Hamburgu jesienią 2007 r.
W liczącym 38 stron dokumencie kilkakrotnie umieszczono określenie "demokratyczny socjalizm". Manifest stwierdza m.in.: "Demokratyczny socjalizm jest dla nas wizją wolnego, sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa, której urzeczywistnienie jest naszym ustawicznym zadaniem".

PSOE została utworzona w celu reprezentowania interesów klasy pracującej. Jej powołanie do życia związane było z rewolucją przemysłową, a miało na celu doprowadzenie do powstania systemu socjalistycznego, a inspirowane było rewolucyjnymi przesłankami filozofii marksistowskiej. Nie mniej dzisiaj jest typową partią socjaldemokratyczną.

Co do metod działania i struktury to są to partie polityczne w większości więc działają jak partie poprzez rządzenie w danym kraju i maja struktur tak jak każda partia. (nie znalazłem tego w książkach więc nie wiem czy jest ten akapit na 100% dobrze)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy