profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ruchy planetpoleca85%
Geografia

Układ słoneczny

Pod pojęciem Układu Słonecznego rozumiemy Słońce i wszystkie ciała niebieskie, które poruszają się w jego polu grawitacyjnym. Układ Słoneczny powstał ok. 5 - 6 mld lat temu z obłoku materii pyłowo-gazowej. Wyróżnia się w nim następujące typy...poleca85%
Geografia

Prawa Keplera - prawa rządzące ruchem planet

Prawami Keplera nazywamy trzy prawa astronomiczne, odkryte przez Jana Keplera i opisujące ruch planet wokół Słońca. Kepler sformułował je w oparciu o dane obserwacyjne, pozostawione przez Tychona Brache, nadwornego astronoma cesarza Rudolfa II....poleca85%
Geografia

Scharakteryzuj ziemię jako planetę układu słonecznego

Układ Słoneczny tworzą planety: Merkury,Wenus,Ziemia,Mars,Planetoidy,Jowisz,Saturn,Uran,Neptun i Pluton, które krążą wokół Słońca po orbitach kołowych lub eliptycznych. Oprócz tego wykonują obrót wokół własnej osi. Ziemia w Układzie Słonecznym...poleca85%
Geografia

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Omów miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym oraz jej kształt i podstawowe wymiary. Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami Układu Słonecznego? Układ Słoneczny jest to zespół ciał; obiektem...poleca84%
Fizyka

Układ Słoneczny

Patrz załącznikpoleca85%
Fizyka

Układ Słoneczny - prezentacja

Prezentacja całego układu słonecznego. Materiał otwiera się w programie Microsoft Power Pointpoleca85%
Geografia

Układ słoneczny

1. Nasz układ słoneczny leży w galaktyce zwanej "drogą mleczną" 2. Ciała niebieskie, które możemy na sklepieniu niebieskim mają różną wielkość, kształt oraz leżą w różnej odległości od Ziemipoleca88%
Geografia

Układ Słoneczny w skrócie

PODSTAWOWE CIAŁA NIEBIESKIE BUDUJĄCY UKŁAD SŁONECZNY - Jedna gwiazda-Słońce - 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun - 60 księżyców, 5000 tys. Planetoidówpoleca85%
Geografia

Układ słoneczny

Układ słoneczny : należy do spiralnej galaktyki zwanej układem drogi mlecznej. Centralnym ciałem układu słonecznego jest Słońce. Średnica słońca jest 109 razy większa od Ziemi. W jądrze gwiazdy