profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój terytorialny Królestwa Prus

poleca54%
Historia

Powstanie i rozwój terytorialny Królestwa Prus

Etapy powstawania Królestwa Pruskiego: 1525 rok – wielki mistrz krzyżacki składa hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu – państwo zakonne zostaje przekształcone w świeckie księstwo; 1618 rok – władzę w księstwie pruskim obejmują za zgodą Zygmunta III Wazy elektorowie brandenburscy; 1657 rok – na mocy traktatów welawsko-bydgoskich księstwo pruskie przestaje być lennem Polski; 1701 rok – elektor Fryderyk III Hohenzollern koronował się na króla Prus. Rozwój terytorialny państwa...poleca84%
Historia

Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.

podkopać rozwój polskiego gospodarstwa: na wyroby przemysłowe sprowadzane z Królestwa Polskiego wprowadzono 16% taryfę celną, zaś na wyroby sprowadzane z Rosji do Królestwa Polskiego 3%. Wobec takiejpoleca85%
Historia

Polska i świat XIX wiek - pytania opisowe

> Po odzyskaniu niepodsległosci USA skł. się z 13 stanów na wsch.wybrzeżu oraz terenów między rzeką Missisipi a Appalachami. W XIXw nastąpił intensywny rozwójpoleca85%
Historia

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Przeanalizuj przesłanki polityczne, gospodarcze, kulturalne, możliwości odzyskania niepodległości w XIX w. oraz w latach 1901-1918.

. Jednocześnie rząd Królestwa przywiązywał szczególną wagę do rozwoju górnictwa i hutnictwa, zaczęto rozbudowywać w pobliżu granicy ze Śląskiem kopalnie węgla i cynku. Aby zapewnić dalszy rozwój