profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Rozwój przywilejów szlacheckich

poleca63%
Historia

Rozwój przywilejów szlacheckich w XIV i XV wieku

Rok Miejsce wydania Władca Treść przywileju 1374 Koszyce Ludwik Węgierski  Zwolnienie szlachty z podatków z wyjątkiem tzw. poradlnego, którego wysokość zmniejszono z 12 do 2 groszy od łana. 1422 Czerwieńsk Władysław Jagiełło  Nienaruszalność szlacheckich dóbr ziemskich bez wyroku sądowego. 1423 Warka Władysław Jagiełło  Szlachta ma prawo wykupić sołectwo od nieużytecznego lub krnąbrnego sołtysa po cenie przez...poleca83%
Historia

Scharakteryzuj przemiany w polskim społeczeństwie w XII-XV wieku

szlachecki, którego te wszystkie przywileje dotyczyły ukształtował się z dwóch warstw- możnowładztwa i rycerstwa. Jeszcze w XIV wieku te dwie grypy miały odrębne prawa, ale wraz z nadawaniem przywilejówpoleca77%
Historia

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w XIII i XIV wieku.

XIV i XV wieku stała się cenionym w Europie eksporterem surowców: zboża, drewna i ołowiu. W XV rozwój eksportu Polski do Europy Zachodniej związany był z przeobrażeniem gospodarczym kontynentupoleca84%
Historia

Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Ewolucja ustroju Polski między X a XIV wiekiem.

trwały. W obrębie województwa utrzymały się aż do polowy XV wieku kasztelanie. Podział na kasztelanie został zastąpiony podziałem na wyłonione w ciągu XIV i XV wieku powiaty, które początkowo byłypoleca84%
Historia

Jakimi dogami polska szlachta uzyskała dominującą pozycje w polityce i gospodarce w XV i XVI wieku ??

folwarcznej w całości produkcji rolnej i coraz większą część dochodu stąd płynącego przechwytywała szlachta. Rozwój folwarków nastąpił przede wszystkim w dobrach szlacheckich , zwłaszcza średniejpoleca78%
Historia

Rzeczypospolita XVI wieku – rzeczpospolitą szlachecką

się w XIV - XV wieku . Szlachta nie tworzyła jednak nigdy jednolitej warstwy. Do pogłębiania się zróżnicowania wśród szlachty przyczyniał się rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Obok magnatów