profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój osobniczy

poleca30%
Biologia

Ontogeneza – rozwój osobniczy

Ontogeneza Fazy ontogenezy Charakterystyka przemian Embriogeneza zapłodnienie połączenie jaja z plemnikiem bruzdkowanie intensywne podziały komórek, wytworzenie blastuli gastrulacja powstawanie gastruli, wytworzenie listków zarodkowych, intensywne różnicowanie się komórek organogeneza kształtowanie się tkanek i narządów wyklucie się z jaja lub poród zakończenie embriogenezy Postembriogeneza...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Lanmark: Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta. Cechy nabyte przez osobnika w trakcie jego ontogenezy (rozwój osobniczy) od zapłodnienia, do...poleca89%
Biologia

Etapy ontogenezy człowieka

Ontogeneza- rozwój osobniczy (od zapłodnienia do śmierci) Do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie. Tylko jeden z plemników dostaje się do oocytu II rzędu. Wtedy kończy się w tym drugim, drugi podział mejotyczny- wyrzuca drugie ciałko kierunkowe i...poleca85%
Biologia

Układ rozrodczy i jego funkcje

Rozmnażanie (reprodukcja)- jedna z fundamentalnych cech życia, zdolność organizmu żywego do wytwarzania organizmów potomnych w sposób płciowy lub bezpłciowy, zapewniając ciągłość istnienia gatunków w czasie. Nowy osobnik powstaje w wyniku...poleca85%
Biologia

Okresy ontogenezy człowieka- tabelka!

TABELKI NIESTETY NIE MOGE WKLEJIĆ :/ musicie ścągnąć inaczej nie da rady :))poleca83%
Biologia

Okresy rozwojowe w życiu człowieka

Pojęcie rozwoju osobniczego (ontogeneza) człowieka określamy jako przemiany rozwojowe organizmu, które zachodzą od chwili poczęcia ( tzn. zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik – powstanie zygoty) do kresu życia w starości ( śmierci). Cały...