profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozłam kościoła na prawosławie i katolicyzm 1054poleca85%
Historia

Kilka działów: cezaropapizm, schizma wschodnia, islam i mahomet, karol młot

Cezaropapizm - Władza państwowa podporządkowuje sobie władzę kościoła. Justynian Wielki - (VI w.) ujednolicił i uporządkował prawo, które zapisał w Kodeksie Justyniana. Schizma Wschodnia 1054r. rozłam kościoła na prawosławie i katolicyzm....poleca85%
Historia

Średniowiecze - Mahomet, państwo arabskie, Justynian Wielki

I . Zasady wiary muzułmańskiej stworzone przez Mahometa: a) jedynym bogiem jest Allah a Mahomet jest tylko prorokiem b) świętą księgą Islamu jest Koran prawo koraniczne jest równocześniepoleca85%
Historia

Panowanie Karola Wielkiego, Ottonów, Słowianie, Imperium Arabskie, społeczeństwo feudalne

pogaństwem (zamknięcie akademii ateńskiej, budowa kościoła Mądrości Bożej Hagia Sophia). 11. Cezaropapizm - stan prawny, w którym cesarz stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych. 12poleca86%
Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna

Materiały jako załączniki DOC