profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Romantyczna wizja świata w balladzie Romantycznośćpoleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność 1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów? 2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu. 3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa? 4. Rozważ przesłania...