profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje ruchów

poleca48%
Biologia

Ruchy roślin

Cechą wszystkich organizmów jest wrażliwość na bodźce. Jedną z reakcji organizmu jest ruch. Rośliny mogą przemieszczać tylko swoje organy. Ze względu na mechanizm ruchu wyróżnia się ruchy turgorowe i wzrostowe. – Ruchy turgorowe wywołane są zmianą turgoru w komórkach, czego efektem jest zmiana rozmiarów komórek /zwiększenie turgoru → powiększenie rozmiarów, zmniejszenie turgoru → zmniejszenie rozmiaru/. – Ruchy wzrostowe spowodowane są nierównomiernym wzrostem dwóch przeciwległych...

poleca88%
Biologia

Ruch

Ruch organizmu jest jedną z jego podstawowych cech. Ze względu na sposób lokomocji wyróżnia się ruch ameboidalny /pełzakowaty/, ruch wiciowy /za pomocą wici lub rzęsek/ oraz ruch mięśniowy. Ruchem ameboidalnym poruszają się niektóre pierwotniaki oraz część komórek leukocytów. Ruch wiciowy jest charakterystyczny dla wiciowców, orzęsków i komórek plemnikowych. Ruch mięśniowy występuje u zwierząt tkankowych. U kręgowców układ mięśniowy wraz z układem szkieletowym tworzą układ narządów ruchu....poleca83%
Biologia

Szczegółowa budowa komórki roślinnej i zwierzęcej

Obecnie jest wiadomo, że wszystkie organizmy żywe zbudowane są z większej lub mniejszej liczby komórek. Występują więc organizmy jednokomórkowe np. bakterie, pierwotniaki lub wielokomórkowe, zbudowane z wielu współpracujących ze sobą komórek....poleca85%
Fizyka

Ruch

RUCHEM NAZYWAMY ZMIANĘ POŁOŻENIA CIAŁA WZGLĘDEM UKŁADU ODNIESIENIA W CZASIE. UKŁADEM ODNIESIENIA nazywamy zbiór przedmiotów, ciał, względem których rozpatrywany jest ruch. TOREM RUCHU NAZYWAMY LINIĘ, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ CIAŁO. Tor nie...poleca85%
Biologia

Ruchy roślin

>Sejsmonastie Dotknięcie lub wstrząśnięcie Przykłady: ruchy liści i ogonków liściowych mimozy, ruchy pręcików berberysu, ruchy liści roślin owadożernych.poleca85%
Biologia

Ruchy roślin uwarunkowane określonymi bodźcami

Ruchy roślin uwarunkowane określonymi bodźcami Zdolność do ruchu jest jednym z zasadniczych objawów życia i wspólną cechą wszystkich zwierząt i roślin . Różnice międzypoleca85%
Technologia produkcji roślinnej

Systematyka roślin przemysłowych

SYSTEMATYKA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH 1.Do roślin przemysłowych zalicza się a) rośliny oleiste (rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy i jary, gorczyce białą i sarepską) b) rośliny włókniste ( lenpoleca85%
Biologia

Ruch w świecie roślin i zwierząt

można przyjąć rodzaj bodźca, typ reakcji lub mechanizmy odpowiedzialne za reakcje Organy roślin wykonują ruchy wygięcia, skręcania, obrotu oraz inne. Podstawą klasyfikacji jest jednak typ ruchupoleca86%
Biologia

Ruchy roślin

rzęsek, ruchy elementów strukturalnych komórki, ruchy spowodowane pęcznieniem i wysuszaniem, ruchy kohezyjne oraz ruchy eksplozyjne. Ruchy roślin związane są z wrażliwością tkanek roślinnych na