profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje niepowodzeń szkolnychpoleca85%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne uczniów

dzenie w nauce jest to rozbieżność pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów a materiałem, jaki powinni opanować według założeń programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów. Wstęp Powodzenie...poleca85%
Dydaktyka

Niepowodzenia w nauce szkolnej- dydaktyka ogólna

Niepowodzenia w nauce szkolnej (F. Bereźnicki) 1.Niepowodzenia szkolne *niepowodzenia szkolne najczęściej obejmują niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze oraz dotyczą pracy szkoły jak i nauczycieli -można je określić jako nie powadzenia szkoły....poleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka- gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna- nauka o kształceniu i samokształceniu; należy do nauk...poleca87%
Pedagogika

Dydaktyka

I ETYMOLOGIA TERMINU DYDAKTYKA - Greckie didaktikós ? ?pouczający? i didasko ? ?uczę? - Termin zastosowany po raz pierwszy w Niemczech w 1613r. Krzysztof Helwig i Joachim Jung opisali działalność językoznawcy niemieckiego Wolfganga Ratkego w...poleca85%
Pedagogika

Niepowodzenia Szkolne Uczniów

WSTĘP Problem, jakim są niepowodzenia szkolne uczniów , wydaje się być z pozoru błahy. Gdybyśmy zapytali przypadkowe osoby, co determinuje stopnie u dzieci i młodzieży szkolnej większość bez wahaniapoleca85%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

podaje nam Wincenty Okoń, który twierdzi, iż „ niepowodzenia szkolne to proces pojawiania się i utrwalania rozbieżności między celami edukacji a osiągnięciami szkolnymi uczniów oraz kształtowania siępoleca89%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

niepowodzenia szkolne ? Trudności związane są z przeżyciami uczniów występujących w procesie nabywania wiedzy. Należy przy tym pamiętać, że „niema obiektywnie trudnej wiedzy, lecz jej nabywanie możepoleca83%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne - sytuacje, w których występują wyraźne rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a zachowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczaniapoleca85%
Pedagogika

Niepowodzenia dydaktyczne i ich przyczyny – rola rodziny w życiu dziecka

] H.Spionek, „Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne ” W-wa 1981, PWN, s.63 [5] M. Szczodrak, „Elementy pedagogiki” W-wa 1988 s.170 [6] J. Konopnicki, „Niedostosowanie społeczne” s.119 - 120 [7] M. Szczodrak, „Elementy pedagogiki”