profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Religia muzułmańskapoleca86%
Zarys teorii państwa i prawa

Prawo a Aksjologia Filozoficzna

muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wyborem ograniczają ci się i wykluczają...poleca85%
Historia

Islam

Najczęściej gazety i telewizje ukazują islam jako, surową, bezkompromisową, „walczącą” religię, której wyznawcy uciekają się do przemocy, czy to broniąc swoich zasad, czy to usiłując narzucić je innym. Jednakże ludzie lepiej znający islam i jego...poleca92%
Historia

Religia muzułmańska pojęcia.

Meczet - świątynia arabska. Mozaika - układanka, ilustracja z kolorowych szkiełek. Minaret - wieżyczka przy świątyni muzułmańskiej. Koran - święta księga islamu. Panonia - dawna prowincja rzymska. Abbasydzi - nazwa dynastii panującej w...poleca85%
Filozofia

Co nam daje założenie o istnieniu Boga?

Jakie korzyści wnosi wiara w Boga w naszej psychice ? Jakie znaczenie ma dla fizjologi naszego organizmu ? Czy religijność jest dobrym zjawiskiem w społeczeństwie ? Wiara wnosi w naszą psychikę bardzo dużo korzyści. Tłumaczy ona wiele...poleca85%
Socjologia

Społeczna efektywność etyki normatywnej

społeczna efektywność etyki normatywnejpoleca85%
Filozofia

Filozofia człowieka. Aksjologia, etyka i estetyka.

przyczynami prawa. Można przedmiot filozofii prawa ograniczyć do prawa pozytywnego (ustanowionego, ogłoszonego), a można i rozszerzyć na wszelkie prawo ( a więc także na naturalne i zwyczajowe), w tym drugimpoleca85%
Etyka

Aksjologia w polityce społecznej i pracy socjalnej; główne dylematy aksjologiczne

AKSJOLOGIA (gr. aksios- godny, cenny i logos-nauka, słowo) jest to ogólna teoria wartości, odrębna dziedzina filozoficzna , zajmuje się określeniem czym są wartości, czyli jaka jest ich istota; pyta opoleca85%
Estetyka

Estetyka a Aksjologia i Psychologia

istniały żadne normy w świecie i w prawodawstwie -opartym przecież o aksjologię danej cywilizacji. To aksjologia danej kultury powołuje normy etyczne i prawne do życia , a nie odwrotnie – to nie normypoleca92%
Filozofia

Dyscypliny filozofii

) 2. Epistemologia – Gnoseologia – czyli teoria poznania, analizuje pochodzenie poznania, możliwości poznania człowieka, wydolność człowieka w poznaniu, ustala kryteria prawdy 3. Aksjologia