profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Regiony geograficzne Polskipoleca77%
Geografia

Regiony geograficzne Polski

1. Niziny Polski Niziny stanowią ponad 91% pow. Polski. Niż Polski tworzą regiony : pobrzeża południowobałtyckie , pojezierza i niziny środkowopolskie. Granica zlodowacenia podzieliła Niż Polski na dwa obszary: OBSZAR MŁODOGLACJALNY -...poleca61%
Geografia

Krainy geograficzne Polski (sprawdzian)

Krainy geograficzne Polski 1. Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską, które z nich powierzchniowo są większe od Polski . Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosjapoleca72%
Geografia

Krainy geograficzne Polski

(brunatne i czarnoziemy). Znaczącą rolę w gospodarce regiony odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Uprawia się tu: pszenicę, rzepak i buraki cukrowe 5. Wyżyny a) formy terenupoleca74%
Geografia

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

związane z najstarszym okresem w historii Polski (okolice Gniezna). NIZINY SRODKOWOPOLSKIE: Położenie: Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny: Śląską, Mazowiecką, Podlaską ipoleca81%
Geografia

Atmosfera - strefy klimatyczne świata. Klimat Polski.

klimatycznych modyfikowany jest głównie przez geograficzne , astrefowe czynniki klimatotwórcze. Wydziela się 5 stref klim. na Ziemi: Równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana ciepła, umiarkowanapoleca82%
Geografia

Klimat Polski

. Analizując wyniki wieloletnich obserwacji, meteorolodzy podzielili Polskę na regiony klimatyczne. Eugeniusz Romer, znany polski geograf, wyróżnił ich siedem. Należy jednak pamiętać, że podział ten jest