profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Reforma religijna Amenhotepa IVpoleca85%
Historia

Amenhotep IV - Echnaton

Amenhotep IV - Echnaton - faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii. Syn Amenhotepa III i królowej Teje. Źródła podają rozbieżne daty jego urodzenia, objęcia rządów i śmierci, m.in: ? - 1375-1358 p.n.e. lub 1379-1367-1350 p.n.e., lub...poleca85%
Historia

Kalendarium historii Egiptu

nekropolii tebańskiej. Totmes III 1504-1450, wielki wódz wojskowy kładzie podwaliny pod afrykańsko-azjatyckie imperium Amenhotep III 1453-1419 p.n.e. Apogeum świetności Nowego Państwa. Amenhotep IVpoleca87%
Historia

Starożytny Egipt.

szerokie kontakty midędzynarodowe z państwami i ludami wschodniej części basenu Morza Sródziemnego oraz Bliskiego Wschodu. <BR>Faraon Amenhotep IV przeprowadził wielką reformę religijną. Ogłosiłpoleca94%
Historia

Starożytny Egipt.

"króla" i nosiła męskie stroje. Król Amenhotep IV , znany też pod imieniem Echnaton usiłował zreformować potężną władzę faraonów i zapoczątkował monoteistyczny kult solarnego bóstwa Atonapoleca84%
Historia

Nefertiti

– słynnego Tutenchamona. Niektórzy twierdzą, że był on synem Kii – drugiej żony Echnatona, a według innych jego ojcem był Amenhotep III, więc Echnaton był jego o wiele starszym bratem. Reliefy, stelle