profil

Starożytny Egipt.

poleca 94% 105 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Piramida Cheopsa

Ponad 5000tysiecy lat temu, na długo przed wyjśćiem świata z epoki kamiennej, narodziła się nad brzegami Nilu cywilizacja Starożytnego Egiptu . Królowie Egiptu - faraonowie- panowali w nim przez 3000lat i pozostawili zdumiewające pomniki siły i bogactwa- nie tylko wielkie piramidy i posągi widzoczne z odległości wielu mil na pustyni.lecz także skarby składane do grobowców wraz zezmumifikowanymi szczątkami, teksty pisane oraz piękne wyroby złotnicze i jubilerskie.

WCZESNY EGIPT
Rzeka Nil była życiodajną arterią starożytnego Egiptu. Każdej wiosny, gdy topniały śniegi w górach etiopskich wody Nilu wzbierały i wylewały się na pola, nie tlyko je nawadniając, lecz przede wszystkim pozostawiając na nich warstwę żyznego mułu. Egipcjanie uprawiali go przez tysiące lat zanim wznieśli na niej pierwsze miasta i wynaleźli pismo ok. roku 3500p.n.e
W sześć wieków później doszli do władzy faraonowie- król Menes zjednoczył północny i południowy Egipt, tworząc jedno królestwo ze stolicą w Memfis. Od czasów Menesa trwała więc władza faraonów, dzielona na trzy główne cykle: królestwa. W czasach je oddzielających siła Egiptu słabła, a krajem wstrząsały konflikty.
Stare państwo to jeden z najwspanialszych okresów w dziejach Egiptu. Kwitł handel, a kupcy podróżowali niemal wszędzie. Rzemieślnicy wytwarzali przepiękne meble i biżuterię, murowali kamienne ściany, wytapiali miedź z rudy; posiadali też wiele innych cennych umiejętności. Uczeni egipscy znali prawa astronomi i matematyki oraz dokonali wielkiego postępu nauk medycznych. Czasy te upamiętniły najtwalej budowanewówczas piramidy od schodkowej piramidy w Sakkara, wzniesionej przez Imhotepa dla króla Dżeseraok 2620p.n.e - po wielką piramiedę w Gizie, zbudowaną dla Chufu w 2540roku p. n.e

PIRAMIDY
Wzniesione dla faraonów ogromne piramidy należą do największych cudów świata. W Gizie stoją trzy wielkie budowle tego rodzaju, wśród nich największa, zbudowana dla króla Chufu(przez Greków zwanego Cheopsem). W pełnej okazałości liczyła ona 147m wysokości. Wykonaną ja z 2,3mln bloków kamiennych, z których każdy ważył średnio 2,5tony. W czasach świetności piramidy pokryte były warstwą szlifowanego, lśniącego wapienia. Budowa piramidy była wielką pracą, angażującą nie mniej jak 100 000ludzi. Przy konstrukcji Wielkiej Piramidy Chufu przez dwadzieścia lat codziennie cięto wielkie bloki kamienne, transportowano na miejsce i podnoszono ręcznie do góry. Piramidę wznoszono warstwa po warstwie; kamienny blok umieszczony na drewnianych płozach wciągano po biegnącej wokół piramidy rampie. Na koniec tę ostatnią demontowano.

PÓŹNY EGIPT
Nowe Państwo było epoką faraonów walczących. Po raz pierwszy stabilność Egiptu została zagrożona najazdami azjatyckiego ludu Hyksosów. Król Kamos wraz ze swym bratem Ahmosem wypędził Hyksosów z Egiptu i wyruszył na podbój Syrii z armią wyposażoną w konne rydwany i wymyślne łuki. Czasy Nowego Krolestwa to również zwiększenie wpływów królowych; jedna z nich, Hatszepsut ukoronowana została na "króla" i nosiła męskie stroje.
Król Amenhotep IV, znany też pod imieniem Echnaton usiłował zreformować potężną władzę faraonów i zapoczątkował monoteistyczny kult solarnego bóstwa Atona (wyobrażanego jako dysk słoneczny). Zniszczył wiele świątyn bogów egipskich i wzniósł nową stolicę Echaton nazwaną tak ku czci Atona. Zachęcił artystów do zerwania z dotychczasowymi kanonami w sztuce. Wprowadzone przez niego zmiany były dla mieszkańców Egiptu zbyt wstrząsające. Kiedy Echnaton zmarł, potomkowie Tutenchamona dość łatwo przywrócili dawne porządki.
Od ok. 1200lat p.n.e Egiptem rządzili władcy pochodzący z Libii i Nubii. W roku 332p.n.e bez walki zdobył ten kraj Aleksander Wielki.

FARAONOWIE, WEZYROWIE I MONARCHOWIE
Faraonowie posiadali niezwykłą władzę, a ogromne piramidy wzniesione ku ich czci są tego niezbitym dowodem. Uważano ich za poptomków boga słonca Re, tak świętych, że można było o nich mówić jedynie jako o "faraonach", co znaczy"Wielki Dom". Faraonowie pojmowali za żony kobiety z własnej rodziny. , by nie brukać świętej krwi. Chociaż słowo faraona decydowało o wszystkim, rządzili w rzeczywistosci urzędnicy , na których czele stali dwaj wezyrowie- jeden z Górnego (południowego ) Egiptu, z siedzibą w Tebach, drugi z Egiptu dolnego z siedzibą w Memfis. Kraj podzielony był ponadto na jendostki administracyjne- nomy, zarządzane przez tzw. nomarchów

WAŻNIEJSZE DATY (p.n.e)
2925 Początek rządów
2527-2130 Stare Państwo
2540 Wielka piramida w Gizie
2130-1938 Pierwszy Okres Przejściowy
1938-1630 Srednie Państwo
1630-1540 Drugi okres przejściowy
1540- 1075 - Nowe Państwo
1539- 1514 Ahmos
1472-1458 Hatszepsut
1353-1323 Tutenchamon
664-332 Trzeci Okres Przejściowy
332 Podbój Egiptu przez Aleksandra Wielkiego

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty