profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Referendum 1946poleca85%
Historia

Realny socjalizm.

Czym był system do 1989r.? Jak wyglądało wtedy życie? Socjalizm to styl myślenia politycznego, który na gruncie krytyki ustroju kapitalistycznego głosił program stosunków społecznych opartych na społecznym władaniu środkami produkcji. Celem...poleca85%
Historia

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na...poleca84%
Historia

Okres stalinizmu w Polsce

Komunista to „człowiek bezwzględnie wierzący partii. Bezwzględnie, czyli wierzący jej bezkrytycznie na każdym etapie, niezależnie od tego co ta partia głosi” – wspominał Stanisław Staszewski, jeden z przywódców PZPR z okresu...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Kultura masowa jako bariera ekorozwoju.

telewizja podglądacka W latach siedemdziesiątych wielką popularność zyskało sformułowanie: " realny socjalizm ". Wymyślono je w Związku Sowieckim, a powodem była pewna trudność naturypoleca85%
Administracja

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

, zaletach. Kapitalizm od razu był realny .. Inaczej było z tzw. realnym socjalizmem, czyli próbą wcielenia w życie komunizmu. Realny socjalizm ma bardziej coś wspólnego z komunizmem niż zpoleca89%
Politologia

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

zapowiadała, że po upadku komunizmu nastąpi raj na ziemi. Moje osobiste zdanie na temat Solidarności jest takie, że chciała ona po prostu wprowadzić „ socjalizm z ludzka twarzą”. Kapitalizm uzyskaliśmy