profil

Prace 19
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

poleca55%
Biologia

Fotosynteza faza ciemna

Wytworzony podczas fazy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO 2 w związki organiczne, w fazie ciemnej fotosyntezy , zwanej cyklem Calvina . Cykl ten obejmuje trzy etapy: karboksylację, redukcję i regenerację , a produktem końcowym jest trójwęglowy aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Stanowi on substrat do syntezy heksoz, przede wszystkim glukozy oraz innych związków. Aby mogła powstać l cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL), musi nastąpić związanie podczas...poleca81%
Geografia

Wietrzenie - podział i charakterystyka

Wietrzenie - rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do...poleca83%
Ekonomia

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i...poleca82%
Biologia

Fotosynteza cykliczna

Fotosynteza cykliczna zachodzi w fazie ciemnej fotosyntezy. W fazie tej siła asymilacyjna redukuje CO2 i proces ten ma charakter cykliczny – odbywa się na zmianę. KARBOKSYLACJA polega na przyłączeniu CO2 do akceptora = 1-5dwufosforybuloza ( =...poleca84%
Chemia

Metale ogólne

Elektroliza Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane ogólnie mianem elektrolizy....poleca85%
Biologia

Fotosynteza - chemizm

CHEMIZM FOTOSYNTEZY Fotosynteza - proces powstawania zwiazków chemicznych u roslin w wyniku wykorzystania energii swiatla. Zachodzi w chloroplastach. FAZA JASNA Fosforylacja fotosyntetyczna - faza jasna fotosyntezy zachodzi w granach...poleca82%
Chemia

mol, prawo Avogadro, reakcje

Mol- jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro- w równych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach...poleca88%
Biologia

Fotosynteza przebieg - profil ogólny

Fotosynteza jest podstawowym anabolicznym procesem biologicznym, polegającym na wyłapaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcenie ich energii w energie chemiczną. Głównym zadaniem fotosyntezy jest „wyprodukowanie”...poleca87%
Chemia

Podsumowanie wiadomości z chemii po klasie I.

Mieszanina - powstaje po wymieszaniu ze sobą co najmniej 2 składników. Mieszanina jednorodna - to mieszanina której składników nie jesteśmy w stanie rozróżnić gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych. Mieszanina niejednorodna...poleca76%
Chemia

Praktyczne znaczenie utleniania i redukcji

1. Utlenienie i redukcja. Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój...