profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

PSZpoleca86%
Historia

Polska w latach 1946-89.

RJN- Rada Jedności Narodowej TRJN- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej PGR- Państwowe Gospodarstwa Rolne UNNRA- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy PSZ- Polskie Siły Zbrojne PSL- Polskie Stronnictwo Ludowe WiN-...poleca85%
Historia

II wojna światowa w skrócie

SKRÓTY: - PSZ – Polskie Siły Zbrojne - GG – Generalne Gubernatorstwo (Niemcy) - AK – Armia Krajowa (Polskie państwo podziemne) - ZWZ – Związek Walki Zbrojnej (PPP) - UPA – Ukraińska Partia Powstańcza - SZP – Służba Zwycięstwo Polski - GL –...poleca83%
Historia

Drugi obieg prasy w Polsce w latach 1976-1989.

1976 roku zaczął ukazywać się „Biuletyn Informacyjny”. Był to jeden z pierwszych druków powielanych masowo w latach siedemdziesiątych, kolportowany poza oficjalnym obiegiem wydawniczym i poza kontroląpoleca85%
Historia

Kultura polska w latach 1945- 1990

. szkoła polska skończyła się w poł. lat 60. W latach tych, zw. czasami małej stabilizacji (okresem gomułkowskim), temat wojny pozostał obecny w filmach m.in. Munka (Pasażerka 1963) i Hasa (Jak byćpoleca85%
Historia

Historia polityczna PRL 1945-89 w zarysie

być referendum z 1946 roku, w którym społeczeństwo miało się wypowiedzieć co do kwestii ustrojowych- zniesienia senatu, ustalenia granicy zachodniej oraz dalsza ewolucja ustrojowa. Przeprowadzeniepoleca87%
Geografia

Kanada - ustroj polityczny, polonia

.; reprezentowali oni wszystkie grupy społeczne i zawodowe (ok. 20% osób z wyższym wykształceniem). W 1957– 89 do Kanady przybyło ponad 70 tys. Polaków (z tego ok. 40 tys. w latach 80.); 1990 liczbę