profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pseudonim Marii Konopnickiejpoleca81%
Język polski

Maria Konopnicka - życie i twórczość.

Maria Konopnicka (1842-1910) Życiorys Maria Konopnicka z Wasiłowskich, pseud. Jan Sawa - poetka i nowelistka. Od 1876 r. mieszkała w Warszawie, związana ze środowiskiem liberalnej inteligencji (1884-86 współred. pisma dla kobiet "Świt"). Od...poleca80%
Język polski

Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa - kobiety - pisarki w XIX wieku. Twórczość i biografia.

innych akcjach, np. w walce o prawa kobiet. Maria Konopnicka zarówno w swej pracy literackiej, jak i w społecznym działaniu, nie pozostała obojętna wobec żadnego z ważnych zagadnień społecznych ipoleca85%
Język polski

Maria Konopnicka twórczość- biografia poetki pozytywistycznej

Twórczość Konopnickiej związana była także z rozwojem pozytywizmu. Pierwsze wiersze ukazały się w 1877 roku, przez tak zwane „Obrazki” przemawia krzywda wyzyskiwanego chłopa. Ukazują one miejską ipoleca85%
Język polski

Maria Konopnicka

bardzo nieudane i trzydziestopięcioletnia pisarka postanowiła odejść wraz z dziećmi od męża i zacząć wieść życie samodzielne. Było początkowo ono niezwykle trudne, zarobkowała Konopnicka jakopoleca87%
Język polski

Poetyka czasów niepoetyckich - Asnyk, Konopnicka.

dachu. „ I GROBY UMRZEĆ MOGĄ” – MARIA KONOPNICKA . Obraz z ewangelii, który pojawia się w tym wierszy zajmuje centralne miejsce wiersza: „Sarkofag pusty”. Cały wiersz jest o ludzkiej pamięcipoleca85%
Język polski

Czuły stosunek do człowieka w nieczułych czasach na podstawie utworów Marii Konopnickiej.

polskiego ludu. Sama stara się pomagać Polakom, ludziom bezbronnym, prześladowanym i skrzywdzonym. Pokazuje również narodowi jak wcielić w życie założenia pozytywistyczne, takie jak praca organiczna