profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przystosowanie do życia na lądziepoleca84%
Biologia

Wpływ środowiska lądowego na kierunek ewolucji roślin

Era eofityczna obejmowała czas od powstania życia na Ziemi, aż po około 415milionów lat temu. Odznaczała się panowaniem glonów, obok których występoowały bakterie, sinice i grzyby. Kolejną erę stanowiła era paleofityczna, której czas trwania...poleca79%
Biologia

Gady - prezentacja multimedialna

Pobierz załącznikipoleca88%
Biologia

Wpływ środowiska lądowego na kierunek ewolucji roślin.

stanowiła era paleofityczna, której czas trwania rozpoczął się 415, a zakończył 220milionów lat temu. Początek tej ery wyznacza doniosły dla świata roślinnego fakt wyjścia roślin na ląd, czego dokonały