profil

Teksty 43
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Przyczyny zanieczyszczeń powietrza

poleca63%
Biologia

Główne zanieczyszczenia powietrza

Kategoria: Ochrona środowiska przyrodniczego i przyrody

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla, węglowodory aromatyczne, freony, pyły. Ich źródłem są spaliny przemysłowe i komunikacyjne oraz gospodarstwa domowe, a także różne produkty przemysłowe składowane lub w nieodpowiedni sposób degradowane. Są one odpowiedzialne za takie zjawiska jak smog , kwaśne deszcze , dziura ozonowa oraz efekt cieplarniany .