profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przyczyny pośrednie wybuchu I wojny światowej



poleca79%
Historia

Przyczyny pośrednie wybuchu I wojny światowej.

Ważniejsze konflikty między państwami europejskimi, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej: - francusko-niemiecki (o utraconą przez Francję Alzację i Lotaryngię); - austrowęgiersko-rosyjski (o wpływy na Bałkanach); -...



poleca79%
Historia

I wojna światowa - opis i działania

zmobilizowała Stany żjednoczone od przystapienia do walk po stronie Ententy. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej . w 1915r. po wycofaniu wojsk rosyjskich, Królestwozostalo podzielone na dwie



poleca85%
Historia

II wojna - przyczyny.

Przyczyny pośrednie 1)Dążenie grupy państw europejskich, szczególnie Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego. Chęć powrotu do dawnego znaczenia i wielkości. ”Odrabianie na raty” dystansu przez



poleca85%
Język polski

Wymyślona historia

się co mnie czeka jutro , długo nad tym rozmyślałem . W końcu nie wiadomo kiedy usnąłem. 1 . Przyczyny I wojny światowej : a) pośrednie : * walka o kolonie w Afryce <Niemcy , Włochy - chciały><



poleca85%
Historia

Przyczyny wybuchu i przebieg I wojny światowej.

produkcje własnej floty morskiej (statki podwodne U-Boot). W I wojnie światowej odegrały one ważną rolę wojny morskiej. · Mocarstwa europejskie rywalizowały o wpływy na Bałkanach. W 1908 roku



poleca84%
Historia

Przyczyny i skutki I wojny światowej.

, charakter walk oraz przedstawię przyczyny I wojny światowej . Oprócz suchych faktów postaram się również wskazać na szkodliwość i niehumanitarność użycia broni chemicznej, gazów trujących używanych przez