profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Przyczyny odsieczy wiedeńskiejpoleca80%
Historia

Odsiecz Wiedeńska

WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk pol. 1683 przeciwko armii tur. oblegającej Wiedeń; była konsekwencją przymierza zawartego IV 1683 przez Jana III Sobieskiego z ces. Leopoldem I; Sobieski na czele połączonych wojsk pol. (ok. 27 tys.) i austr.-niem....poleca84%
Historia

Odsiecz Wiedeńska

14 lipca w 1683 roku wojska tureckie dotarły do Wiednia. Liczyły one ponad 150 tysięcy żołnierzy. Turcy posiadali 160 dział. Siłami imperium osmańskiego dowodził wezyr Kara Mustafa. Mieszkańcypoleca85%
Historia

Odsiecz Wiedeńska

politykę zbliżenia z Francją, później jednak - co często bywa krytykowane - wszedł w sojusz z Habsburgami. Największym i najgłośniejszym jego czynem była odsiecz Wiednia oblężonego w 1683 r. przez Turkówpoleca85%
Historia

Potop szwedzki,wyprawa wiedeńska

z Habsburgami i walki z Turcją. Wyprawa Wiedeńska 1683-układ sojusznicy między Rzeczpospolitą a Habsburgami w Warszawie , zobowiazywał oba panstwa do pomocy w razie turckiego najazdu. Gdy armiapoleca84%
Historia

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

PANOWANIA JANA III SOBIESKIEGO: * 1675 rok; Lwów; zwycięstwo Polaków (hetman Jan Sobieski) * 1679 rok; Rozejm na zasadzie stanu posiadania * 1683 rok; Odsiecz wiedeńska zwycięska dla Polski (hetman Jan Sobieski) * 1699 rok; Pokój wpoleca85%
Historia

Wojny Polski w XVII wikeu.

W XVII Rzeczpospolita prowadziła wiele wojen min. z Rosją, Turcją i Szwecją, które przyniosły duże straty terytorialne. Wojny spowodowały wyludnienie znacznych terenów i spadek liczby ludności