profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przyczyny niepowodzeń w naucepoleca85%
Pedagogika

Przyczyny niepowodzeń szkolnych i ich wpływ na rozwój emocjonalny i zachowanie dziecka

Uczenie się jest procesem, w którym dzieci zdobywają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a zarazem kształtuje ich osobowość. Jest jednym z bardziej skomplikowanych rodzajów ludzkiej działalności, jak również wieloaspektowe są czynniki decydujące...poleca85%
Dydaktyka

Niepowodzenia w nauce szkolnej- dydaktyka ogólna

Niepowodzenia w nauce szkolnej (F. Bereźnicki) 1.Niepowodzenia szkolne *niepowodzenia szkolne najczęściej obejmują niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze oraz dotyczą pracy szkoły jak i nauczycieli -można je określić jako nie powadzenia szkoły....poleca89%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjnym i społecznym. Niemal całej historii instytucji oświaty towarzyszą określania zakresu niepowodzeń w nauce szkolnej, także próby bliższego poznania przyczyn – ogólnie mówiąc - porażek...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wpływ rodziny na osobowość dziecka.

błędów, nagród i kar, efektywnych sposobów zachowania się. Po drugie: wpływ na rozwój osobowości człowieka wywierają wychowawcy, nauczyciele, którzy świadomymi i celowo dobranymi sposobami starają siępoleca90%
Psychologia

Agresja Dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne

nie są zgłaszane do odpowiednich służb i instytucji. Przemoc, tak jak agresja, potrzebuje pewnych czynników, które ją wywołują. W rozróżnieniu czynników, które mają wpływ na zachowanie i zwiększająpoleca88%
Pedagogika

Drogi dorastania - streszczenie

uzyskiwaniu ocen poniżej aspiracji ucznia. Przyczyny niepowodzeń tkwią w środowisku rodzinnym, szkolnym i w samym uczniu. Warunki bytowe mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na naukę młodzieży