profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja81%
Administracja

Przedmiot prawa autorskiego

„Przedmiot prawa autorskiego” Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna,...satysfakcja47%
Pedagogika

Ochrona własności intelektualnej - ściąga

ściągawka w pliku do pobraniasatysfakcja43%
Informatyka

Prawa autorskie.

Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony praw autorskich. Taka ochrona przysługuje twórcy bez względu na stworzony przez niego utwór. W praktyce oznacza to, że...satysfakcja75%
Informatyka

Prawa autorskie

DEFINICJA PRAW AUTORSKICH Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawno autorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki...satysfakcja47%
Informatyka

Prawa autora, użytkownika i producenta

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych zastąpiła ustawę o prawie autorskim z 1952 r. Ustawa była od 1994 r wielokrotnie zmieniana. Obecnie obowiązuje tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2000 r., nr 80,...satysfakcja67%
Informatyka

Prawa autorskie a internet

temat: Prawa autorskie a Internet – co i na jakich zasadach można pobierać z sieci lokalnej i rozległej? Spis tematów: 1.W Internecie także są prawa autorskie. 2.Zasady pobierania publikacji. 3.Pobieranie ilustracji. 4.Ochrona informacji...satysfakcja54%
Informatyka

Prawa autorskie- notatka

1 a) Prawo autorskie? pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. b) Licencja - dokument prawny lub umowa,...