profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Protorenesanspoleca81%
Historia

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce

Kultura w średniowieczu rozwijała się na dwóch podstawowych wzorcach. Były to wzorce świętych (najczęściej ascetów) oraz rycerstwo. Szczególny rozwój kultury i oświaty zaczął się dopiero pod koniec tej epoki, dopiero między XIII-XIV w., gdy jako...poleca82%
Historia

Kultura polskiego średniowiecza. Przedstaw wydarzenia, zjawiska i procesy, które doprowadziły do ukształtowania się i rozwoju kultury średniowiecza w Polsce. Oceń jej osiągnięcia od X do XV wieku

roczników : kapitulnego krakowskiego i kapitulnego poznańskiego (zwanego także wielkopolskim) Duże były osiągnięcia tej epoki w zakresie kultury materialnej. W rolnictwie upowszechniły się trójpolówka ipoleca84%
Historia

Renesans w Polsce i jego Architektura

związku małżeńskiego króla Zygmunta Starego z Boną Sforzą, przyczyniło się do rozpowszechnienia w Polsce kultury Włoch. Polskie odrodzenie obejmuje II połowę XV wieku do I polowy XVII wieku. Akademiapoleca80%
Język polski

Opracowanie epoki Średniowiecza.

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza ) - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturzepoleca85%
Historia

Kultura pełnego Średniowiecza.

kultury świeckiej średniowiecza związane były natomiast z literaturą w językach narodowych. U progu jej narodzin stanął romans rycerski, pojawiający się w wieku XI od razu w postaci arcydziełpoleca85%
Historia

Średniowiecze historia- ściąga do 2 klasy

najlepszy sposób osiągnięcia ostatecznego celu człowieka-wiekuistego zbawienia. LITERATURA PARENETYCZNA- propagująca wzorce osobowe godne do naslodowania i porzadane w danej epoce. ŚMIERĆ- łac. MORS