profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Program PSLpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL, partia polityczna utworzona w maju 1990 na Kongresie Jedności w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Odrodzenie i Polskiego Stronnictwa Ludowego wilanowskiego. Nawiązuje do 100-letniej tradycji...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólne Sejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W okresie piastowskim nie odbywały się już zjazdy całej ludności, książę zwoływał...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Mozaika partii politycznych w Polsce.

1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka. Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna....poleca85%
Historia

Postawy Polaków wobec władz pruskich, Liga Polska, Liga Narodowa endecja, ruch ludowy, Stronnictwo Ludowe

. Organizował kółka rolnicze, wiece, pielgrzymki. Miał na celu uświadamianie chłopom potrzeby jedności i podjęcia wspólnych działań. Stronnictwo Ludowe 1895 (od 1903 Polskie Stronnictwo Ludowe ) powstało wpoleca84%
Historia

Ruch Ludowy - ściąga.

opieka społeczna Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) powstaje ze Stronnictwa Ludowego w 1903 roku. 1913 PSL „Piast” PSL „Wyzwolenie” (1915) * W. Witos * S. Thugutt * Mpoleca85%
Historia

I Wojna Światowa - ściąga.

) Roman Dmowski, budzenie i umacnianie swiadomości narodowej. Ruch Ludowy: Polskie Stronnictwo Ludowe (1895) Jakub Bojko, Jan Stapiński, reforma wyborcza, poszerzenie praw chlopów. Podział ziem polskich: Królestwo kongresowe, wielkie