profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Proces resocjalizacjipoleca85%
Pedagogika

Zasady resocjalizacji

6. ZASADY RESOCJALIZACJI. Zasady resocjalizacji zmierzają do osiągnięcia optymalnego rozwoju społeczno-moralnego jednostki dewiacyjnej i do najlepszego dostosowania jej do życia społecznego. 1. Zasady resocjalizacji wg Lipkowskiego: A/...poleca85%
Socjologia

Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości

SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA I OSOBOWOŚCI Socjolog musi zajmować się zagadnieniem osobowości ludzkiej, ponieważ życie społeczne jest zespołem zjawisk i procesów zachodzących miedzy ludźmi. Zatem cechy ludzkie wzajemnie na siebie oddziałujące...poleca85%
Socjologia

Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako proces korekcyjny ,korygujący...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Używki

Każdy kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe albo uczestniczy w nim , musi liczyć się z grzywną i pozbawienie wolności od dwóch do dwunasty lat (w przypadku większej ilości narkotyków ). Karze się także przygotowanie...poleca85%
Pedagogika

Dewiacje, przestępczość, resocjalizacja.

Dewiacje przestepczość resocjalizacjapoleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z Pedagogiki Resocjalizacyjnej- część I

ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ- część 1 1.WYMIEŃ ETAPY RESOCJALIZACJI: 1)nawiązanie kontaktu i wytworzenie więzi uczuciowej z wychowankiem; w tym celu należy wykorzystać zestaw nagród psychologicznych w dziedzinach, w których...poleca85%
Pedagogika

Efektywność resocjalizacji

Zjawisko przestępczości i demoralizacja jest w dzisiejszych czasach ogromnym problemem, który narasta w zastraszającym tempie. Placówek resocjalizujących w których można pomóc osobom poddającym się temu zjawisku jest natomiast coraz mniej....poleca85%
Pedagogika

Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie resocjalizacji

Komunikacja to proces wymiany informacji między jej uczestnikami. Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji(komunikatu)...poleca84%
Pedagogika

Podmiotowe traktowanie podopiecznego

Podmiotowe traktowanie podopiecznego Podmiotowość jest pojęciem pojawiającym się w kręgu zainteresowań szeregu dyscyplin naukowych. Zajmuje się nią filozofia, psychologia, socjologia. Każda z tych dyscyplin wykreowała swoje rozumienie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Używki

Sprzedaż narkotyków – przepisy prawne . W Polsce posiadanie narkotyków jest karalne. Za przechowywanie ich znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od orku do 10 lat . każdy , kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje...