profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 45
Grafika 0
Filmy 0

Prawopoleca85%
Psychologia

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna to system nakazów, zakazów i sankcji które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich członków wobec wartości. W teorii grup społecznych kontrola społeczna uważana jest za ogół urządzeń i środków działania...