profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Prawo stałości składu związku chemicznego

poleca54%
Chemia

Podstawowe prawa chemiczne

Prawo stałości składu związku chemicznego (stosunków stałych): pierwiastki tworząc dany związek chemiczny łączą się w stałych stosunkach wagowych, co oznacza, że skład chemiczny danego związku jest stały i ściśle określony. Prawo Avogadra : w danych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, znajduje się jednakowa liczba cząsteczek. Prawo zachowania masy : w układzie zamkniętym łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest równa łącznej...

poleca36%
Chemia

Prawo stałości składu związku chemicznego (stosunków stałych):

Pierwiastki, tworząc dany związek chemiczny, łączą się w stałych stosunkach wagowych, co oznacza, że skład chemiczny danego związku jest stały i ściśle określony.poleca80%
Chemia

Prawo stałości składu - zadania

PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU – pierwiastki łączą się w związki chemiczne w ściśle określonym stosunku masowym. 1. Oblicz w jakim stosunku masowym pozostają pierwiastki w cząsteczce kwasu siarkowego....poleca82%
Chemia

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie Pierwiastki to substancje których nie da się rozdzielić na inne subst proste. Wśród poznanych i opisanych pierwiastków dwa...poleca85%
Fizyka

Historia atomu

W V w. P.n.e. starożytny filozof przyrody Demokryt po raz pierwszy w historii nauki przyjął atomistyczną strukturę materii. Demokryt głosił, że materia składa się z bardzo małych kulek – atomów, a różnorodność otaczającej nas materii ma swoje...poleca76%
Chemia

Atom i cząsteczka

Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek, będących w ciągłym ruchu. Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera nukleony, czyli protony i neutrony. Liczba atomowa to...poleca82%
Chemia

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w...