profil

Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masy

poleca 82% 794 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Substancja chemiczna to cząstka materii o określonych właściwościach fizycznych , chemicznych i o określonej masie

Pierwiastki to substancje których nie da się rozdzielić na inne subst proste. Wśród poznanych i opisanych pierwiastków dwa występują w stanie ciekłym (brom, rtęć) w postaci gazu.

Związki chemiczne to trwałe połączenie przynajmniej dwóch pierwiastków

Mieszanina - to substancje skł przynajmniej z dwóch skł(pierwiastków lub zw.) wymieszanych w dowolnym stosunku mas - skł mieszanin zachowują swoje właściwości pierwiastka -skł miesz. Da się rozdzielić metodami fizycznymi

Zw. chemiczny - trwałe połączenie przynajmniej dwóch pierwiastków w ściśle określonym stosunku mas - skł zw tracą swoje właściwości - skł zw nie da się rozdzielić metodami fizycznymi

Prawo stałości składu zw.chem to stosunek wagowy(masowy) pierwiastków wchodzących w skł zw chem jest zawsze stały czyli pierwiastki w zw chem łączą się w ściśle określonym stosunku mas

Reakcja chemiczna to proces w którym subst ulegają przemianom w skutek czego powstają inne subst o nowych właściwościach fiz i chem

- reakcja syntezy (łączenia) S+O2 > SO2 Reakcja syntezy polega na łączeniu się substancji prostych w wyniku czego powstaje subst złożona

- reakcja analizy(rozkładu) CaCO3 > CO2+CaO

-reakcji wymiany MgSO4>MgO +S Reakcją wymiany nazywamy reakcję w której dochodzi do wymiany skł między subst. Wymianą pojedynczą jest reakcja w której jeden z substratów jest subst prostą drugi złożoną . Wymianą podwójną jest reakcje w której oba substraty są zw chem

Prawo zachowania masy . Masa składników wchodzących w reakcję równa jest masie składników otrzymanych w wyniku reakcji czyli liczba atomów substratów równą jest liczbie atomów produktu

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta