profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo karne w pytaniach i odpowiedziachpoleca85%
Makroekonomia

Makroekonomia w pytaniach i odpowiedziach

materiały z Nasiołowskiegopoleca83%
Język polski

Renesans i Barok w pytaniach i odpowiedziach. Charakterystyka Epok.

Renesans i Barok w pytaniach i odpowiedziach . Charakterystyka Epok.Ściąga. Krótko. Treść w załączniku.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska w pytaniach i odpowiedziach

Praca w załączniku.poleca88%
Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

i prawne to: aktywa trwałe. 4. Majątek finansowy dzielimy według: kryterium wzrastającej wymagalności. 5. Akcje długoterminowe to: inwestycje długoterminowe. 6. W jakiej pozycji w aktywach bilansupoleca83%
Język polski

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omów pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory reprezentujące każdy z nurtów