profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawa socjalne w konstytucji RPpoleca89%
Polityka

Polityka społeczna- ściąga

ZAGADNIENIA ZALICZENIOWE Z POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie. 2. Geneza państwa opiekuńczego w Europie 3. Pojęcia p.s. na gruncie niemieckojęzycznym. 4. Definicje p.s. w Polsce od okresu międzywojennego...poleca86%
Polityka społeczna

Polityka społeczna- wykłady

Polityka społeczna wykładypoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

Podwójne znaczenie pojęcia:  polityka społeczna jako działanie  polityka społeczna jako nazwa dyscypliny naukowej  idea socjalna a działanie  filantropia czy pomoc ku samopomocypoleca85%
Polityka

Polityka społeczna- ściąga

1. 1.Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie Polityka społeczna powstała od momentu rozwoju procesu produkcji. Rozwiązywanie kwestii socjalnych zaczęło następować wieloma drogami:- działańpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek w społeczeństwie - ściąga

fundacji w Pol sport, turystyka i rekreacja, kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, usługi socjalne i pomoc społeczna , ochronapoleca83%
Historia

Powstanie Listopadowe Powstanie Krakowskie Powstanie Styczniowe - ściąga na spr z hiry.

Ludowa Związek Chłopski-1842-1844 Piotr Ściegienny, Galicja, rewolucja społeczna wyzwolenie chłopów, walka ze szlachtą solidarność solidarność ludem rosyjskim. Czytał chłopom tzw złotą książeczkę