profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawa obywatela w państwie demokratycznympoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego

Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. W wieku XIX był on ograniczony do wolności, własności i równości. Dotychczasowy rozwój...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo demokratyczne - lepsze warunki rozwijania swojej aktywności

W państwie demokratycznym obywatele mają lepsze warunki rozwijania swojej aktywności. Źrodłem władzy tego państwa jest naród, który jest uprawniony do decydowania i ostatecznego roztrzygania spraw najważniejszych dla państwa. Każdy obywatel, który...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja, ustrój który mi najbardziej odpowiada.

Moim zdaniem, najkorzystniej jest żyć w ustroju zwanym demokracją, dosłownie mówiąc ?władzą ludu?. Mieszam w Polsce, gdzie panuje powszechnie demokracja i jest mi z tym dobrze. Demokracja ma wiele zalet, dla mnie najważniejszą z nich jest...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka a obowiązki obywatela w kontekście Konstytucji RP

każdej osobie; - niezbywalne- nie można się ich zrzec; - nienaruszalne- nie można człowieka pozbawić tych praw. Pierwsza generacja praw człowieka to trzy najważniejsze prawa - do życia, wolności ipoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

. Pierwsza generacja praw człowieka to trzy najważniejsze prawa - do życia, wolności i własności. Traktuje się je jako prawa podstawowe, wynikające z natury ludzkiej, przyrodzone jego godności, niezależne odpoleca85%
Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

Praw Człowieka i Obywatela uchwalona przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w roku 1789. Prawa człowieka koncentrują się tu na rzekomo przyrodzonej wolności człowieka i nieprawowitości wszelkichpoleca85%
Administracja

86 pytań z Prawa Konstytucyjnego-opracowane pytania dokładnie wdł.wykładów które są ne egzaminie.

funkcjonowania oraz wzajemnego stosunku do siebie) 4.Status obywatela w państwie (prawo Konstytucyjne. określa prawa i wolności obywatela a także nakłada na niego obowiązki ) 5.Podstawy systemu. wyborczegopoleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

, Prezydent, na wniosek Rady Ministrów, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy określające zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka