profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Poziomy ewolucji

poleca47%
Biologia

Prawidłowości ewolucji

Ewolucja przebiega na wielu poziomach. Mikroewolucja zachodzi na poziomie populacji, wewnątrz gatunku, w stosunkowo krótkim okresie czasu. Polega na powstaniu drobnych zmian we frekwencji alleli w puli genowej populacji, które prowadzą do wyodrębnienia się nowych form, odmian, ras. Specjacja na ogół jest wynikiem wielu procesów mikroewolucyjnych, prowadzących do powstania gatunku, choć może też zajść w sposób skokowy. Makroewolucja prowadzi do wyodrębnienia się nowych rodzajów i...

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...poleca85%
Biologia

Prawidłowości ewolucji

Ewolucja prowadzi do powstania nowych gatunków, do większego zróżnicowania między gatunkami, oraz do powstania coraz to bardziej zmodyfikowanych organizmów. Podstawą ewolucji są jej prawidłowościpoleca85%
Biologia

Prawidłowości ewolucji

ewolucji , np. żółwie morskie – kiedyś żółwie lądowe dobrze czuły się na lądzie, miały olbrzymi i ciężki karapaks. Lecz, gdy zaczął dokuczać im brak pożywienia przeniosły się nad wodę. Po długimpoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

jej pulę genów. Uwzględniając koncepcję puli genów, możemy też powiedzieć, że ewolucja polega na zmianach częstości występowania genów w puli genów. Koncepcja ewolucji jest kamieniem węgielnympoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

jej pulę genów. Uwzględniając koncepcję puli genów, możemy też powiedzieć, że ewolucja polega na zmianach częstości występowania genów w puli genów. Koncepcja ewolucji jest kamieniem węgielnympoleca85%
Biologia

Wykaż, że zmienność genetyczna jest jedną z przyczyn ewolucji

następnych pokoleniach i powstania z czasem form bardzo różniących się od form wyjściowych i powstawania nowych gatunków. PRAWIDŁOWOŚCI EWOLUCJI - Tempo ewolucji - Jest to szybkość