profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

5 wzajemnie ewolucyjnie powiązanych królestwpoleca87%
Biologia

Powstanie i zróżnicowanie się form żywych

FILOGENEZA ? rozwój rodowy poszczególnych grup organizmów ustalonych na podstawie badań porównawczych form kopalnych i współczesnych. ORGANIZMY HETEROTROFICZNE ? Jest to określenie dla cudzożywnego organizmu, który odżywia się poprzez pobieranie...poleca88%
Biologia

Charakterystyka ewolucji

populacji jest zmienna i stąd wiadomo, że na poziomie populacji zachodzi ewolucja. Koncepcja ewolucji pozwala zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych i dlatego biolodzy, nie wątpiąc wpoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji.

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych . Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji, starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmypoleca78%
Biologia

Biologia

jest uprawiana w bardzo licznych i odrębnych dyscyplinach; dziedziny zajmujące się określonymi typami żywych organizmów mają przede wszystkim charakter opisowy i porządkujący (klasyfikujący); są topoleca85%
Biologia

Epoki w dziejach ziemi pod wzgledem biologicznym

, tworząc w końcu Pangeę, postępowała ewolucja form żywych . Prawie na pewno przebiegała pod silnym wpływem zmieniającego się rozmieszczenia lądów i mórz. Powtarzające się wymierania i radiacje trylobitówpoleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

biologii, pozwala bowiem zrozumieć ogromne zróżnicowanie świata organizmów żywych . Biolodzy, nie wątpiąc w istnienie ewolucji, starają się w swych badaniach i dociekaniach zgłębić jej rzeczywiste mechanizmy