profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie trójkąta wyszehradzkiegopoleca85%
Geografia

Rola trójkąta wyszehradzkiego

Jeszcze w latach 80-tych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech pojawiły się koncepcje nawiązujące do potrzeby koordynowania współpracy krajów Europy Środkowej. Po Jesieni Ludów znalazły się one w politycznej pustce, którą chciały jakoś wypełnić....