profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz historię Grupy Wyszehradzkiejpoleca85%
Geografia

Rola trójkąta wyszehradzkiego

Jeszcze w latach 80-tych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech pojawiły się koncepcje nawiązujące do potrzeby koordynowania współpracy krajów Europy Środkowej. Po Jesieni Ludów znalazły się one w politycznej pustce, którą chciały jakoś wypełnić....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Relacje Polski z sąsiadami z podziałem na przed i po roku 1989.

(SCRS) ? 1958 ? ostateczny układ granic - 1968 ? interwencja wojsk Układu Warszawskiego w ramach ?socjalizmu z ludzką twarzą? ? Praska Wiosna Po 1989 ? 1991 ? utworzenie Trójkąta Wyszehradzkiego przezpoleca85%
Polityka

Współpraca polityczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Europie Srodkowej. Był to szczytowy okres koordynacji działań w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego . Jej symbolem był również akt z 16 grudnia 1992 roku, kiedy premierzy Polski, Czechosłowacji i Węgier