profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstania w literaturzepoleca85%
Język polski

Obraz powstań w literaturze polskiej.

Wstęp 1. Rozkład państwowości polskiej jako przyczyna utraty niepodległości. 2. Walka powstańcza jest wyrazem silnej tożsamości narodowej Polaków. 3. Zbrojne dążenie do odzyskania niepodległości daje literaturze możliwość zobrazowania...poleca85%
Język polski

Różne ujęcia wsi w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

zetknąć się można również z ukazywaniem obrazów wsi i postaw jej mieszkańców w kontekście „sprawy polskiej ” tj. powstań narodowych, walki o niepodległość oraz kwestii patriotyzmu. Nie istnieje jedenpoleca85%
Język polski

Zrywy niepodległościowe ukazane w literaturze polskiej. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.

. To właśnie w tym okresie doszło do wielu powstań narodowych m. in. powstania listopadowego, styczniowego oraz do powstania tajnych organizacji i stowarzyszeń. Postawy Polaków były różne. Byli tacypoleca85%
Język polski

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w

pierwszych dni miał nikłe szanse na powodzenie. Wybuchł w najbardziej niesprzyjających warunkach wśród wszystkich poprzednich powstań . Nie istniała już wtedy regularna polska armia, przeciwkopoleca84%
Język polski

Wykaż występowanie toposu Arkadii w literaturze polskiej różnych epok i omów jego role w dziełach literackich

z silną ideologią narodowo-wyzwoleńczą. Stworzono nowy pkt dla konspiracji, buntu i powstań . Mickiewicz przebywając w ten czas na emigracji niejednokrotnie wspomina arkadie swojego dzieciństwa, którąpoleca85%
Język polski

Ocena powojennej rzeczywistości w literaturze Dwudziestolecia międzywojennego.

zaborami. Pierwszy okres dwudziestolecie – do roku 1924 cechował się przewagą literatury rozpatrującej udział Polaków w Legionach, tradycji powstań narodowych. Poeci głosili pochwałę radości życia i