profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka społeczno ekonomicznapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka społeczno-ekonomiczna

I. Przedmiot i części składowe polityki społeczno-ekonomicznej 1. Termin polityka pochodzi od słowa greckiego politike, które oznacza sztukę rządzenia państwem. Współcześnie terminu "polityka" używa się głównie do określenia: - działalności...poleca83%
Ekonomia

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna . Ekonomia to nauka opoleca88%
Finanse i bankowość

Polityka budżetowa (przedmiot: polityka ekonomiczna państwa) - referat

liczbowo zamierzenia realizacyjne. Budżet jest więc zespołem narzędzi i środków służących do realizacji świadomie określanych zadań społeczno - gospodarczych państwa. Polityka budżetowa zajmuje siępoleca83%
Polityka

Polityka ekonomiczna

państwowe POJĘCIE EKOROZWOJU I POLITYKI EKOROZWOJU Ekorozwój –dostosowywanie celów i zamierzeń rozwojowych jakie na stwarza środowisko Polityka ekorozwoju –oznacza że przy formułowaniu zadań społecznopoleca89%
Finanse i bankowość

Polityka ekonomiczna państwa, ćwiczenia - ściąga

polityka ekologiczna są ze sobą integrowane i stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społeczno -gospodarczego. Wyodrębnienie dalszych podsystemów polityki ekonomicznej można oprzeć napoleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społeczno -gospodarczego . Bibliografia: 1. T. Włudyka, Polityka gospodarcza, Warszawa 2007 2. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Warszawa