profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939 1945poleca80%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

Anna Białkowska Kl. III a Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski...poleca84%
Historia

Polityka okupantów wobec ludności Polski

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji...poleca85%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego

Polityka okupantów wobec narodu polskiego po wrześniu 1939 roku. Niemcy zaatakowały Polskę l września 1939 roku i choć napotkały zdecydowany opór, rezultat toczonych walk nie mógł budzićpoleca84%
Historia

Walka narodu polskiego z okupacją niemiecką i radziecką.

wprowadzało niekorzystną dla Polaków, wymianę złotych na ruble, zgarniając oszustwem, sporą ilość pieniędzy. Polityką obydwu okupantów tj. Rosji i Niemiec było biologiczne wyniszczenie narodupoleca85%
Historia

Polska w czasie II wojny światowej.

została podzielona między dwóch okupantów . Niemcy część byłych ziem polskich inkorporowali do Rzeszy (Gdańsk, Prusy Wschodnie, Wielkopolska, część Mazowsza), z pozostałych utworzono w październiku 1939