profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie czarnej dziurypoleca85%
Fizyka

Czarna dziura

Termin „czarna dziura” powstał bardzo niedawno. Wprowadził go w 1969 roku amerykański uczony John Wheeler. Idea czarnych dziur pojawiła się ponad 200 lat wcześniej i jako pierwszy dopuścił ich istnienie w roku 1783 John Michell i prawie...poleca85%
Fizyka

Czarna dziura

Dominik Łagowskipoleca85%
Geografia

Czarna dziura. Referat

Czarna dziura – obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkościpoleca85%
Geografia

Czarna Dziura

Czarna dziura – obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkościpoleca86%
Geografia

Czarna dziura.

" czarna dziura ", aby nazwać to, co zostaje po śmierci ogromnej gwiazdy. Cztery lata później odkryto Cygnusa X-1, pierwszego kandydata do przemiany w czarną dziurę. Czarne dziury wydają siępoleca89%
Fizyka

Czarne dziury

czarna dziura mamy do czynienia wówczas, gdy promień obiektu (przy zachowaniu tej samej masy) staje się mniejszy od pewnej granicznej wartości zwanej promieniem Schwarzschilda. Przy tej granicy prędkość