profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie cywilizacjipoleca85%
Socjologia

Kultura a cywilizacja

Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia, które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja. Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach...poleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa – wykłady

ANTROPOLOGIA KULTUROWA ? WYKŁADY SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 1.KULTURA I CYWILIZACJA 2.CZŁOWIEK A KULTURA 3.TECHNIKA A KULTURA 4.TECHNIKA A INFORMATYKA 5.TRUDNOŚCI OKREŚLENIA POJĘCIA KULTURA TECHNICZNA 6.POJĘCIE KULTURA TECHNICZNA W LITERATURZE...poleca87%
Socjologia

Kultura i naród

Pojęcie kultura należy do podstawowych pojęć humanistycznych. Sięga klasycznej starożytności. Słowo kultura (łacińskie) oznaczało po prostu uprawę ziemi. Cyceron rozszerzył jego użycie na zjawiska intelektualne nazywając filozofię kulturą duchową....poleca83%
Historia

Cywilizacja i kultura-historyczne powiązanie pojęć

Kultura (z łaciny cultura – uprawa, kształcenie), całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest...poleca87%
Kulturoznawstwo

Kultura techniczna i kultura informacyjna.

SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 1. KULTURA I CYWILIZACJA 2. CZŁOWIEK A KULTURA 3. TECHNIKA A KULTURA 4. TECHNIKA A INFORMATYKA 5. TRUDNOŚCI OKREŚLENIA POJĘCIA KULTURA TECHNICZNA 6. POJĘCIE KULTURApoleca85%
Wiedza o kulturze

Czym jest kontrola kultury nad cywilizacją

natury dla ułatwienia i ulepszenia życia, a kultura to te przeżycia i czynności poszczególnych ludzi, którzy wydali cywilizację i z cywilizacji korzystają.” Zatem wiadomo, że te dwa pojęcia razem zepoleca83%
Dziennikarstwo

Cywilizacja

? Cywilizacja niesie za sobą postęp i jak każdy medal ma dwa oblicza. Z jednej strony postęp cywilizacyjny ułatwia nam życie, uprzyjemnia je, czyni je wygodniejszym a w wielu przypadkach równieżpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Cywilizacja - definicja

społeczeństwom stanowo-klasowym lub etniczno-nar., także wydzielonym okresom hist. (np. kultura oświecenia), natomiast cywilizacja oznacza częściej wielki krąg kulturowy o wspólnych ośr., podobnych wierzeniachpoleca83%
Socjologia

Symbole i kultura

człowieka /budowanie tam ,mostów-panowanie człowieka nad przyrodą/ * Określeniem kultura chciano podkreślić różnicę między tym co wiąże się z biologicznym wyposażeniem człowieka a tym, co wiąże się z