profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Podział głosek

poleca72%
Gramatyka polska

Klasyfikacja głosek

Wszystkie głoski możemy podzielić na następujące grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski gdy je wymawiamy, drżą wiązadła głosowe głoski bezdźwięczne p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch gdy je wymawiamy, nie drgają wiązadła głosowe spółgłoski miękkie p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’ w kierunku podniebienia wznosi się środek języka...poleca74%


poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca83%
Język polski

Klasyfikacja środków stylistycznych.

- refreny - zoorganizowanie brzmieniowe (ustalona liczba głosek w wersie, regularna średniówka) Słowotwórcze środki stylistyczne: - wyrazy zdrobniałe (charakterystyczne dla poezji ludowejpoleca85%
Geografia

Czym jest język

łacina. ? języki alternacyjne - w których funkcję gramatyczną spełniają alternacje, czyli wymiany głosek zachodzące wewnątrz morfemu. Przykładem jest hebrajski. Szyk wyrazów w zdaniu Części zdaniapoleca86%
Biologia

Krtań

oddychania wiązadła są rozsunięte (E), powietrze swobodnie przepływa. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasie artykulacji bezdźwięcznych elementów mowy. W czasie wymawiania dźwięcznych głosek wiązadłapoleca84%
Pedagogika

Metoda B. Rocławskeigo "Glottodydaktyka"

, fonemy. Sprawdzamy umiejętność pamiętania przez dziecko ciągu głosek i identyfikacji liter, której obraz wprowadzony został do pamięci. Czytanie i pisanie w pismach alfabetycznych opiera się na dobrze