profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podmioty dialogu społecznegopoleca85%
Polityka społeczna

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...poleca85%
Edukacja europejska

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

Sport jak każda inna dziedzina życia społecznego posiada umocowania w systemach prawnych poszczególnych państw. Nie ma, bowiem możliwości zorganizowania w pełni profesjonalnego współzawodnictwapoleca90%
Socjologia

Społeczeństwo

obywateli. W takim społeczeństwie obywatele z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom formy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego . Najwybitniejsi reprezentanci tej koncepcji to Johnpoleca85%
Polityka

Polityka społeczna-wykład

i zadania polityki społecznej współcześnie. Polityka społeczna ? to obszar badawczy, dziedzina badań, która zajmuje się transportowaniem z życia społecznego różnych problemów społecznych, badaniem