profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki feudalizmu w Europiepoleca76%
Historia

Władca (senior), a wasal, stosunki lenne.

System feudalny w Europie zaczął się kształtować już w VI w. podczas zajmowania Galii przez Franków. W czasie podboju Galii Frankowie zastali tam wielkie latyfundia uprawiane przez kolonów i niewolników oraz wolnych chłopów uprawiających swe...poleca84%
Historia

Ewolucja gospodarcza Europy w Średniowieczu.

Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńców. Dla humanistów zresztą cały...poleca81%
Historia

Stosunki lenne między seniorem a wasalami

nazywano wasalami. Hałd lenny to był akt, w którym wasal poddawał się seniorowi. Wasale jednego seniora byli zrównani w prawach i zwano ich parami. Senior mógł odebrać wasalowi lenno, kiedy tenpoleca85%
Historia

Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie Zachodniej.

zagadnienia : wasal i senior zobowiązywali się w dobrej woli i dotrzymanie warunków ich umowy stanowiło o ich honorze. Więzi między wasalem a seniorem z czasem nabraly charakteru przysięgi religijnej. <BRpoleca85%
Historia

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem, a partykularyzmem.

teologicznymi co wpływało korzystnie na poziom umysłowy tamtej epoki. Władca powołał do istnienia szkołę pałacową w której wykładali znakomici uczeni i artyści Europy Zachodniej. Równolegle z rozwojempoleca84%
Historia

System lenny we wczesnym średniowieczu

jednej ze stron. Jeśli spadkobiercy chcieli utrzymać stosunki lenne , musieli odnowić umowę. Z czasem przejmowanie lenna po ojcu stało się regułą. W stosunkach wewnętrznych państwa polskiego lenno byłopoleca79%
Historia

Feudalizm - Seniorzy i Wasale

jego to sądom podlegali ludzie wolni. 5. Senior i wasal . Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na