profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Po co nam prawopoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy można żyć bez praw?

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” Od takich słów rozpoczyna się „Powszechna deklaracja praw człowieka” uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948r. Wiadomo, że w demokratycznym państwie...poleca85%
Język polski

Aborcja i eutanazja zagładą świata

Życie nadaje ludziom wiele doświadczeń. Przynoszą one rozterki, ból, ale także radość i szczęście. Pojedyncza jednostka-człowiek jest stworzeniem potrzebującym ograniczeń wobec życia. Aby na świecie panował porządek stworzone zostało (już w...poleca85%
Administracja

Komu i czemu służy prawo?

Życie społeczne każdego człowieka podporządkowane jest pewnym normom. Norma zawiera pewien wzorzec postępowania, do którego należy się dostosować. Samowolę ludzi ograniczają normy moralne, obyczajowe, religijne, polityczne, czasem normy stanowione...poleca85%
Język polski

W którym ze światów wolabyś/wolałabyś żyć starożytnym czy współczesnym?

Osobiście nie chciałbym żyć w czasach starożytnych, gdyż nie wyobrażam sobie życia bez telefonów, telewizji czy też komputera, może wynika to z tego, że nie mam zbyt wielkiej wiedzy na temat życiapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie obowiązki wynikają z faktu posiadania przez innych praw człowieka?

rozmowy w tym języku, - należy umożliwić posiadanie własnej reprezentacji politycznej. Podsumowując ludzie muszę żyć tak, aby przestrzegać praw innych. Ważne jest także, aby ludzie tolerowali innośćpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

System pozarządowy ochrony praw człowieka

przypadków naruszeń praw człowieka, dokonywanych przez wszystkie władze, bez względu na to, czy ofiary aktualnie znajdują się w centrum zainteresowania mediów, czy też ich cierpienia są ignorowane. AIpoleca85%
Język polski

Człowiek nie może żyć bez miłości.

dla nich cokolwiek innego, życie miało sens tylko wówczas, gdy ukochana osoba była obok. Ich tragedia polegała na tym, że żyć osobno nie potrafili, ale również nie mogli otwarcie być razem. Czypoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka na świecie

do opieki społecznej za podstawowe prawa człowieka, bez których przestrzegania nie można mówić o rzeczywistej wolności czy samorealizacji. We wszystkich społeczeństwach kobiety są w mniejszym lub