profil

Jakie obowiązki wynikają z faktu posiadania przez innych praw człowieka?

poleca 84% 938 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Człowiek musi po prostu szanować prawa innych ludzi, czyli nie robić ludziom niczego, co byłoby niezgodne z prawem człowieka. Jednak jest to zbyt szeroko pojęte, dlatego zamierzam przedstawić ten temat bardziej szczegółowo. Podzielę moją pracę na kilka części, bowiem osobne prawa są dla dzieci i osobne dla dorosłych, a poza tym inaczej niektórych praw człowieka przestrzega dziecko, a inaczej dorosły.

Części, na które podzielę pracę to:
1. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw dziecka, czyli względem rówieśników?
2. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw człowieka, czyli względem dorosłych?.
3. Jakie dorosły ma obowiązki wynikające z praw dziecka, czyli względem dzieci?
4. Jakie dorosły ma obowiązki wynikające z praw człowieka, czyli względem dorosłych?:
5. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw ucznia, czyli względem rówieśników?
6. Jakie dorosły ma obowiązki wynikające z praw ucznia, czyli względem uczniów?
7. Jakie obowiązki mają obywatele danego państwa wobec mniejszości narodowych ?

1. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw dziecka, czyli względem rówieśników?


Dziecko ma obowiązek przestrzegania praw dziecka, czyli rówieśnika. Obowiązki osoby młodej wynikające z posiadania przez dzieci praw człowieka to:
- traktowanie rówieśników jako równych sobie,
- nie ma prawa wtrącać się w życie osobiste danej osoby, jeśli ona sobie tego nie życzy.
- nie może wyśmiewać się z religii, bądź przekonań koleżanek i kolegów,
- nie może zabraniać swobody wypowiedzi,
- nie może stosować wobec innych przemocy,

2. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw człowieka czyli względem dorosłych?


Osoby młodej względem dorosłych mają następujące obowiązki:
- nie może stosować wobec dorosłych przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej,
- nie może okradać dorosłych,
- nie ma prawa wtrącać się w życie osobiste danej osoby, jeśli ona sobie tego nie życzy,
- nie może zabraniać swobody wypowiedzi,
- nie może wyśmiewać się z religii i przekonań innych,
- nie może dyskryminować dorosłych ze względu na pochodzenie, rasę, wiek i płeć.
Dziecko ma także obowiązek bycia posłusznym rodzicom pod warunkiem, że rodzice chcą dla dziecka dobrze. Dziecko ma prawo nie być posłusznym, jeśli rodzice nie przestrzegają jego praw np. bijąc lub wyzywając.

3. Jakie dorosły ma obowiązki wynikające z praw dziecka czyli względem dzieci?


- nie może wyśmiewać się z religii, bądź przekonań młodych ludzi,
- nie może zabraniać swobody wypowiedzi,
- nie może stosować przemocy wobec dzieci,
- nie ma prawa kazać dziecku pracować,
- nie ma prawa zabraniać dziecku możliwości nauki,
- nie ma prawa zabronić dziecku korzystania z dóbr kultury,
- nie ma prawa zabierać dziecku możliwości odpoczynku,
- nie ma prawa wtrącać się w życie osobiste danej osoby, jeśli ona sobie tego nie życzy,
- nie może nadużywać dziecka seksualnie,
- nie może zabraniać dziecku należenia do stowarzyszeń.

Poza tym rodzic ma wobec dziecka następujące dodatkowe obowiązki:
- ma zapewniać dziecku warunki do życia, przeżycia i rozwoju,
- ma obowiązek zarejestrować dziecko,
- ma obowiązek zapewnić dziecku, jak najlepszy kontakt z rodziną,
- ma obowiązek troszczyć się, aby dziecko przestrzegało praw i aby wobec dziecka przestrzegano praw,
- ma obowiązek zaznajomić dziecko z jego prawami,
- ma troszczyć się o dziecko.

4. Jakie dorosły ma obowiązki wynikające z praw człowieka, czyli względem dorosłych?


Obowiązki osoby dorosłej wynikające z posiadania przez obywateli praw człowieka to:
- nie może stosować przemocy fizycznej i psychicznej,
- nie może czytać cudzych korespondencji,
- nie może zabraniać komuś posiadania mienia,
- ma traktować innych, jak równych sobie,
- nie ma prawa skazywać bez rzetelnego procesu sądowego,
- nie ma prawa zabraniać komuś posiadania swoich poglądów,
- nie może wyśmiewać się z innych,
- ma szanować poglądy i wyznanie innych ludzi,
- nie może zabronić możliwości udziału w wyborach,
- nie ma prawa zabronić należenia do stowarzyszeń,
- nie ma prawa wtrącać się w życie osobiste danej osoby, jeśli ona sobie tego nie życzy,
- nie ma prawa odmówić opieki zdrowotnej,
- nie ma prawa odmówić wypłaty zasiłku, jeśli dochody danej rodziny czy osoby są niskie,
- nie ma prawa zabronić pracować osobie dorosłej,
- nie ma może zabraniać korzystania z dóbr kultury.

5. Jakie dziecko ma obowiązki wynikające z praw ucznia, czyli względem rówieśników?


Uczeń wobec ucznia musi przestrzegać wszystkich obowiązków, jak wobec dziecka i dodatkowo:
- nie może zabraniać innym uczestnictwa w lekcjach, kółkach zainteresowań,
- nie może wyśmiewać się z wyników w nauce,
- nie może zabraniać redagowania gazetki szkolnej,

6. Jakie nauczyciel ma obowiązki wynikające z praw ucznia, czyli względem uczniów?


Nauczyciel wobec ucznia ma następujące obowiązki wynikające z posiadania przez uczniów praw ucznia:
- nie może zabraniać uczestnictwa w lekcjach, kółkach zainteresowań,
- nie może wyśmiewać się z wyników w nauce,
- nie może zabraniać redagowania gazetki szkolnej,
- musi umożliwić wybór samorządu szkolnego,
- musi informować uczniów o ocenach,
- kary, które stosuje wobec uczniów nie mogą naruszać godności i nietykalności osobistej,
- musi informować o wymaganiach edukacyjnych oraz systemie oceniania,
- musi umieć uzasadnić ocenę,
- nie może dyskryminować uczniów.

7. Jakie obowiązki mają obywatele danego państwa wobec mniejszości narodowych?


Wobec mniejszości narodowych na terenie danego państwa człowiek musi przestrzegać zarówno praw człowieka, jak i praw mniejszości narodowych. Obowiązki wynikające z prawa mniejszości to:
- szanowanie odmiennej religii, kultury, języka, tradycji,
- nie można nakazać zmiany religii, kultury,
- nie można zabraniać posiadania organizacji,
- nie można zabraniać nauki języka ojczystego i rozmowy w tym języku,
- należy umożliwić posiadanie własnej reprezentacji politycznej.

Podsumowując ludzie muszę żyć tak, aby przestrzegać praw innych. Ważne jest także, aby ludzie tolerowali inność (czyli np. inną religię czy kulturę) oraz nie stosowali przemocy. Należy także pamiętać, że prawa człowieka są naturalne, niezbywalne i nienaruszalne. Oznacza to, że każdy człowiek ma jednakowe prawa. Człowiek nie może sam siebie, ani innych pozbawić praw człowieka. Myślę, że jeśli wszyscy żyliby przestrzegając obowiązków wynikających z posiadania przez ludzi praw człowieka na świecie i w Polsce żyłoby się o wiele lepiej.

Podoba się? Tak Nie