profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Plusy i minusy imigracjipoleca85%
Geografia

Imigranci - dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych

Na wstępie należałoby wskazać skalę zjawiska. Otóż zjawisko to w krajach wysoko rozwiniętych przybrało pokaźne rozmiary. Przykładowo w najbardziej rozwiniętym kraju na świecie – Stanach Zjednoczonych w latach 90tych XX wieku napływało rocznie ok....poleca85%
Geografia

Imigranci – dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych.

Imigranci stanowią nieodłączny element każdego społeczeństwa, cywilizacji czy kraju. Byli , są i będą obecni w życiu krajów , do których się udają. Największy odsetek ludności imigruje do krajówpoleca83%
Język polski

Informacja - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

Informacja – dobrodziejstwo czy przekleństwo ? Otóż termin informacji człowiek zna już od bardzo dawna. Kiedyś była ona przekazywana ustnie. Różnego typu legendy, opowiastki babcie, dziadkowiepoleca82%
Język polski

Informacja - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

Informacja – dobrodziejstwo czy przekleństwo ? Otóż termin informacji człowiek zna już od bardzo dawna. Kiedyś była ona przekazywana ustnie. Różnego typu legendy, opowiastki babcie, dziadkowiepoleca84%
Język polski

Internet - dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka?

przyjemności odwiedza adresy internetowe. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, czy internet stanowi dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego człowieka. Według mnie, najważniejszym celempoleca85%
Język polski

Postęp- dobrodziejstwo czy przekleństwo człowieka??

widać więc po przytoczonych przeze mnie przykładach, postęp w nauce ma zarówno blaski jak i cienie. Nie możemy jednoznacznie określić, czy jest dobry czy zły. Na pewno jest bardzo potrzebny, a tylko od nas, ludzi, zależy czy będzie on