profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Plusy i minusy imigracjipoleca85%
Geografia

Imigranci - dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych

Na wstępie należałoby wskazać skalę zjawiska. Otóż zjawisko to w krajach wysoko rozwiniętych przybrało pokaźne rozmiary. Przykładowo w najbardziej rozwiniętym kraju na świecie – Stanach Zjednoczonych w latach 90tych XX wieku napływało rocznie ok....