profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pierwsza kolej w Angliipoleca79%
Historia

Najważniejsze osiągnięcia XIX wieku.

W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój całej myśli naukowej. Dzięki rozkwitowi nauki ludzkość dokonała w ciągu XIX wieku największego w swoich dziejach skoku cywilizacyjnego. Właśnie wtedy powstało słowo “naukowiec”, a kiedy chciano coś pochwalić...poleca73%
Historia

Wynalazki i udoskonalenia rewolucji przemysłowej czyli zmiany gospodarcze na świecie w I i II połowie XIX wieku

wydobycia węgla, które w latach 1800- 70 zwiększyło się z 41 tys. ton do 5,9 mln ton. Drugą rewolucje przemysłową zapoczątkowała kolejna seria wynalazków z przełomu XIX i XX wieku . Najważniejsze zpoleca80%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII i XIX wieku. Skutki rewolucji przemysłowej.

pory ilość pracy. Zaczęto więc korzystać z nowinek technicznych, m.in maszyny parowej, największego osiągnięcia technicznego osiemnastego stulecia. Początkowo odnoszono się nieufnie do nowego rodzajupoleca82%
Historia

Rozwój gospodarczy świata w końcu XIX wieku.

. ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU 1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE: - 1895 r. – Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie „X” charakteryzującepoleca81%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

. Podobne przemiany nastąpiły w innych gałęziach przemysłu; najwyższy poziom europejski osiągnęło cukrownictwo. Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX to okres głębokich przemian, obejmującypoleca82%
Historia

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

1. Chiny - „kolos na glinianych nogach” W XIX wieku w Chinach panował ustrój feudalny, a głową państwa był cesarz (z dynastii mandżurskiej). Należało mu płacić wysoką rentę feudalną, co było